Contacte

Contacta’ns per al teu pròxim projecte

Contacta'ns

Condicions d’enviament del formulari

Aquesta Productora en l’actualitat no rep projectes ni materials no sol·licitats. No obstant, si vostè decideix fer-nos arribar per via electrònica qualsevol material, vostè accepta que puguin ser eliminats sense procedir a la seva lectura o anàlisi.

A més, donada la posició d’aquesta Productora en la indústria de l’entreteniment i del sector audiovisual, vostè entén que rebem nombrosos materials referents a idees, formats, històries, guions, propostes, etc., i que molts d’ells són similars i fins i tot idèntics a projectes propis que ha desenvolupat o es troba en procés de desenvolupament aquesta Productora. Per aquest motiu, a l’adjuntar materials no sol·licitats, vostè reconeix explícitament que la política de recepció de la Productora respecte a materials no sol·licitats implica necessàriament l’acceptació d’aquests termes que vostè comprèn i accepta, no existint a més, en aquest moment, cap tipus d’acord professional ni de confidencialitat entre vostè i aquesta Productora.

Tanmateix vostè accepta que l’entrega d’aquest material no constitueix cap tipus d‘obligació, ni present ni futura per a la Productora, ni cap tipus de compromís o expectativa, ni genera drets econòmics ni compensatoris a favor seu.